Radermacher Assurantiën in Maastricht

U wilt veilig de weg op, met een gerust hart op vakantie en altijd de inboedel up-to-date verzekerd hebben. Veel verzekeraars, met ieder hun eigen verzekering en premies, maken het lastig te begrijpen waarvoor u zich verzekert en om een keuze te maken. Voor verzekeringsadvies over assurantiekosten en verzekeraars gaat u in Maastricht naar fa. Radermacher Assurantiën!

Onze dienstverlening

Samen met u bepalen we welke verzekeringen u wel en niet nodig heeft. Daarnaast geven we advies en uitleg over de producten. Ook assisteren we u bij het afsluiten van de gewenste verzekeringen en zorgen indien nodig voor een voorlopige dekking.


In geval van schade helpen we bij de melding, afhandeling en het eventueel verhalen van schade bij de tegenpartij(en). Ook staan we u terzijde bij het premievrij maken, afkopen en laten verlopen van levensverzekeringen. Voor nieuwe hypotheken en wijzigingen verwijzen we u door naar Fidus in Geleen waar u ook terecht kunt met alle vragen over hypotheken die u in het verleden bij ons hebt afgesloten.

Welke verzekeringen behandelen wij?

Neem contact op met ons assurantiekantoor voor advies en bemiddeling op het gebied van:

  • Schadeverzekeringen
  • Levensverzekeringen
  • Overlijdenskostenverzekeringen

Voor een goede hypotheekverzekering verwijzen we u door naar onze partner Fidus in Geleen.

Neem contact op

Wat verwachten we van u?

Om onder-, over- of dubbele verzekering te voorkomen, is het belangrijk dat we inzicht krijgen in elders afgesloten verzekeringen en hypotheken. Wanneer uw persoonlijke (woon)situatie verandert, verwachten wij dat u dit aan ons doorgeeft. Dit om te voorkomen dat risico’s onnodig of niet verzekerd zijn. Denk hierbij aan een huwelijk, samenwonen, verhuizing, andere auto, geboorte, overlijden en verbouwing. 


Blijkt in geval van schade dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven? Dan kunnen verzekeraars op grond van verzekeringsvoorwaarden de schade niet of slechts gedeeltelijk vergoeden.

Neem contact op
Premies assurantiekosten Radermacher

Premies en assurantiekosten

De meeste premies worden door ons namens de verzekeraars geïncasseerd. Dit doen wij door middel van een acceptgiro of incassomachtiging. Betaling is mogelijk in termijnen van 12 maanden, 6 maanden, 3 maanden of iedere maand. Indien wij uw premies niet op tijd ontvangen of kunnen incasseren, loopt u het risico dat verzekeraars in geval van schade niet uitkeren. Wanneer u premies niet tijdig kunt betalen, geef dit dan direct aan ons door. Dan kunnen we een regeling treffen. Zo komt de dekking van uw verzekering niet in gevaar. Vragen over assurantiekosten?

Opzeggen Radermacher Assurantiën

Beëindiging van uw relatie met ons kantoor

Het is altijd mogelijk om te kiezen voor advies van een ander assurantiekantoor. Het is daarbij mogelijk dat uw nieuwe adviseur de lopende contracten bij (verzekerings)maatschappijen overneemt. Het kan ook voorkomen dat u de polissen op wilt zeggen. Houd hierbij rekening met een opzegtermijn van (meestal) 2 maanden. Het is wel van belang dat u de nog aan ons verschuldigde premies betaalt tot het einde van de contractdatum. De zorgplicht van uw verzekeringen ligt bij ons kantoor tot deze contractueel beëindigd zijn of zijn doorgevoerd naar een andere partij.

Beloning provisie Radermacher

Onze beloning

Voor schadeverzekeringen ontvangen wij van de verzekeraars provisie die deel uitmaakt van de premie. Voor levens-, arbeidsongeschiktheids- en overlijdenskostenverzekeringen brengen wij een vaste vergoeding in rekening voor de bemiddeling of het beheer.

Klachten

Wanneer u niet tevreden bent over onze werkwijze of dienstverlening, verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch te informeren. Samen gaan we op zoek naar een gepaste oplossing. Mochten we er toch niet uitkomen, dan kunt u met uw klacht terecht bij een onafhankelijke partij: 


Stichting Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (KiFiD)

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

Aansluitnummer: 300.001835